First female Korean child with Coffin-Lowry syndrome: a novel variant in RPS6KA3 diagnosed by exome sequencing and a literature review
Ari Song, Minji Im, Min-Sun Kim, Eu Seon Noh, Chiwoo Kim, Jahyun Jang, Sae-Mi Lee, Chang-Seok Ki, Sung Yoon Cho, Dong-Kyu Jin
Ann Pediatr Endocrinol Metab. 2023;28(1):67-72.   Published online 2022 Jan 18     DOI: https://doi.org/10.6065/apem.2142134.067
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Establishment of linkage phase, using Oxford Nanopore Technologies, for preimplantation genetic testing of Coffin-Lowry syndrome with a de novo RPS6KA3 mutation
Xiaojun Wen, Jing Du, Zhiming Li, Nengqing Liu, Junye Huo, Jieliang Li, Wanna Ke, Jiaqi Wu, Xiaowu Fang, Xiufeng Lin
Frontiers in Genetics.2023;[Epub]     CrossRef